16
#Tên dịch vụ côngMức độLĩnh vựcĐơn vịTruy cập
1 Cấp chứng chỉ Đào tạo viênMức độ 3Quản lý cạnh tranh Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng
2 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấpMức độ 3Quản lý cạnh tranh Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng
3 Cấp lại chứng chỉ Đào tạo viênMức độ 3Quản lý cạnh tranh Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng
4 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấpMức độ 3Quản lý cạnh tranh Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng
5 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấpMức độ 3Quản lý cạnh tranh Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng
6 Chỉ định cơ sở Đào tạo viên bán hàng đa cấpMức độ 2Quản lý cạnh tranh Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng
7 Đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung do Bộ Công Thương thực hiệnMức độ 4Quản lý cạnh tranh Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng
8 Đề nghị hưởng miễn trừ đối với tập trung kinh tếMức độ 2Quản lý cạnh tranh Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng
9 Đề nghị hưởng miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranhMức độ 2Quản lý cạnh tranh Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng
10 Gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấpMức độ 3Quản lý cạnh tranh Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng
11 Rút tiền ký quỹMức độ 2Quản lý cạnh tranh Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng
12 Sử dụng tiền ký quỹMức độ 2Quản lý cạnh tranh Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng
13 Thông báo tập trung kinh tếMức độ 3Quản lý cạnh tranh Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng
14 Xác nhận thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấpMức độ 3Quản lý cạnh tranh Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng
15 Xác nhận Thông báo tạm ngừng hoạt động bán hàng đa cấpMức độ 3Quản lý cạnh tranh Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng
16 Xác nhận Thông báo tiếp tục hoạt động bán hàng đa cấp sau thời gian tạm ngừngMức độ 3Quản lý cạnh tranh Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng
 

Cổng dịch vụ công Bộ Công Thương

54 Hai Bà Trưng - 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (024) 2220 5395 - Email:hotro@moit.gov.vn


© Bản quyền thuộc về Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số