10
#Tên dịch vụ côngMức độLĩnh vựcĐơn vịTruy cập
1 Cấp sửa đổi bổ sung đăng ký hoạt động đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tửMức độ 4Thương mại điện tử Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số
2 Cấp sửa đổi, bổ sung thông tin đã đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tửMức độ 4Thương mại điện tử Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số
3 Cấp sửa đổi, bổ sung thông tin đăng ký ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tửMức độ 4Thương mại điện tử Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số
4 Đăng ký hoạt động đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tửMức độ 4Thương mại điện tử Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số
5 Đăng ký lại website cung cấp dịch vụ thương mại điện tửMức độ 4Thương mại điện tử Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số
6 Đăng ký ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tửMức độ 4Thương mại điện tử Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số
7 Đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tửMức độ 4Thương mại điện tử Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số
8 Thay đổi, chấm dứt thông tin đã thông báo website thương mại điện tử bán hàngMức độ 4Thương mại điện tử Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số
9 Thông báo ứng dụng bán hàngMức độ 4Thương mại điện tử Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số
10 Thông báo website thương mại điện tử bán hàngMức độ 4Thương mại điện tử Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số
 

Cổng dịch vụ công Bộ Công Thương

54 Hai Bà Trưng - 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (024) 2220 5395 - Email:hotro@moit.gov.vn


© Bản quyền thuộc về Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số