Đăng nhập Đăng ký

Hotline: 024 2220 5395

#Tên dịch vụ côngMức độLĩnh vựcĐơn vịTruy cập
1 Cấp Giấy phép kinh doanh phân phối sản phẩm rượuMức độ 3Lưu thông hàng hóa trong nước Vụ thị trường trong nước
2 Cấp Giấy phép phân phối sản phẩm thuốc láMức độ 3Lưu thông hàng hóa trong nước Vụ thị trường trong nước
3 Cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóaMức độ 3Lưu thông hàng hóa trong nước Vụ thị trường trong nước
4 Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầuMức độ 3Lưu thông hàng hóa trong nước Vụ thị trường trong nước
5 Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầuMức độ 3Lưu thông hàng hóa trong nước Vụ thị trường trong nước