Đăng nhập Đăng ký

Hotline: 024 2220 5395

#Tên dịch vụ côngMức độLĩnh vựcĐơn vịTruy cập
1 Cấp phép hoạt động điện lựcMức độ 3Điều tiết điện lực Cục Điều tiết điện lực
2 Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Cục Điều tiết điện lựcMức độ 3Điều tiết điện lực Cục Điều tiết điện lực
3 Đăng ký tham gia thị trường điệnMức độ 4Điều tiết điện lực Cục Điều tiết điện lực
4 Phê duyệt chủ trương mua bán điện với nước ngoàiMức độ 3Điều tiết điện lực Cục Điều tiết điện lực