Đăng nhập Đăng ký

Hỗ trợ khai báo trực tuyến: 024 2220 5395

#Tên dịch vụ côngMức độLĩnh vựcĐơn vịTruy cập
1 Cấp phép hoạt động điện lựcMức độ 3Điện Cục Điều tiết điện lực
2 Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Cục Điều tiết điện lựcMức độ 3Điện Cục Điều tiết điện lực
3 Đăng ký tham gia thị trường điệnMức độ 4Điện Cục Điều tiết điện lực
4 Phê duyệt chủ trương mua bán điện với nước ngoàiMức độ 3Điện Cục Điều tiết điện lực