Đăng nhập Đăng ký

Hỗ trợ khai báo trực tuyến: 024 2220 5395

 
3
#Tên dịch vụ côngMức độLĩnh vựcĐơn vịTruy cập
1 Cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóaMức độ 3Sở Giao dịch hàng hóa Vụ thị trường trong nước
2 Cấp lại Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóaMức độ 3Sở Giao dịch hàng hóa Vụ thị trường trong nước
3 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóaMức độ 3Sở Giao dịch hàng hóa Vụ thị trường trong nước