Đăng nhập Đăng ký

Hỗ trợ khai báo trực tuyến: 024 2220 5395

 
5
#Tên dịch vụ côngMức độLĩnh vựcĐơn vịTruy cập
1 Cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt NamMức độ 2Thương mại quốc tế Vụ Kế hoạch
2 Cấp lại Giấy phép thành lập Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt NamMức độ 2Thương mại quốc tế Vụ Kế hoạch
3 Chấm dứt hoạt động Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt NamMức độ 2Thương mại quốc tế Vụ Kế hoạch
4 Điều chỉnh Giấy phép thành lập Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt NamMức độ 2Thương mại quốc tế Vụ Kế hoạch
5 Gia hạn Giấy phép thành lập Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt NamMức độ 2Thương mại quốc tế Vụ Kế hoạch