Đăng nhập Đăng ký

Hỗ trợ khai báo trực tuyến: 024 2220 5395

 
7
#Tên dịch vụ côngMức độLĩnh vựcĐơn vịTruy cập
1 Cấp chứng chỉ kiểm định viên thuộc thẩm quyền cấp của Bộ Công ThươngMức độ 2An toàn công nghiệp Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp
2 Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc thẩm quyền cấp của Bộ Công ThươngMức độ 2An toàn công nghiệp Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp
3 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc thẩm quyền cấp của Bộ Công ThươngMức độ 2An toàn công nghiệp Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp
4 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kiểm định chai chứa LPGMức độ 2An toàn công nghiệp Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp
5 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sửa chữa chai chứa LPGMức độ 2An toàn công nghiệp Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp
6 Cấp lại chứng chỉ kiểm định viên thuộc thẩm quyền cấp của Bộ Công ThươngMức độ 2An toàn công nghiệp Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp
7 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc thẩm quyền cấp của Bộ Công ThươngMức độ 2An toàn công nghiệp Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp