Đăng nhập Đăng ký

Hỗ trợ khai báo trực tuyến: 024 2220 5395

 
4
#Tên dịch vụ côngMức độLĩnh vựcĐơn vịTruy cập
1 Chấp thuận các tài liệu an toànMức độ 2Dầu khí Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp
2 Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LNG có dung tích kho từ 5.000m3 trở lênMức độ 2Dầu khí Vụ Kế hoạch
3 Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LPG có dung tích kho từ 5.000m3 trở lênMức độ 2Dầu khí Vụ Kế hoạch
4 Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu có dung tích kho từ 5.000m3 trở lênMức độ 2Dầu khí Vụ Kế hoạch