Đăng nhập Đăng ký

Hỗ trợ khai báo trực tuyến: 024 2220 5395

 
2
#Tên dịch vụ côngMức độLĩnh vựcĐơn vịTruy cập
1 Đăng ký nhượng quyền thương mại từ nước ngoài vào Việt NamMức độ 3Dịch vụ thương mại Vụ Kế hoạch
2 Thông báo thay đổi đăng ký Nhượng quyền thương mại từ nước ngoài vào Việt NamMức độ 3Dịch vụ thương mại Vụ Kế hoạch