Đăng nhập Đăng ký

Hỗ trợ khai báo trực tuyến: 024 2220 5395

 
4
#Tên dịch vụ côngMức độLĩnh vựcĐơn vịTruy cập
1 Đăng ký danh mục hàng nhập khẩu cho công trình, hàng nhập khẩu và tạm nhập – tái xuất của nhà thầu nước ngoài phục vụ thi công xây dựngMức độ 4Dịch vụ thương mại Vụ Kế hoạch
2 Đăng ký nhượng quyền thương mại từ nước ngoài vào Việt NamMức độ 3Dịch vụ thương mại Vụ thị trường trong nước
3 Điều chỉnh danh mục hàng nhập khẩu cho công trình, hàng nhập khẩu và tạm nhập – tái xuất của nhà thầu nước ngoài phục vụ thi công xây dựngMức độ 4Dịch vụ thương mại Vụ Kế hoạch
4 Thông báo thay đổi đăng ký Nhượng quyền thương mại từ nước ngoài vào Việt NamMức độ 3Dịch vụ thương mại Vụ thị trường trong nước