Đăng nhập Đăng ký

Hỗ trợ khai báo trực tuyến: 024 2220 5395

 
11
#Tên dịch vụ côngMức độLĩnh vựcĐơn vịTruy cập
1 Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của Tổ chức Xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt NamMức độ 2Xúc tiến thương mại Cục Xúc tiến thương mại
2 Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của Tổ chức Xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam.Mức độ 2Xúc tiến thương mại Cục Xúc tiến thương mại
3 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của Tổ chức Xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt NamMức độ 2Xúc tiến thương mại Cục Xúc tiến thương mại
4 Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện của Tổ chức Xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt NamMức độ 2Xúc tiến thương mại Cục Xúc tiến thương mại
5 Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của Tổ chức Xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam.Mức độ 2Xúc tiến thương mại Cục Xúc tiến thương mại
6 Phê duyệt chương trình Xúc tiến thương mại quốc giaMức độ 2Xúc tiến thương mại Cục Xúc tiến thương mại
7 Phê duyệt điều chỉnh chương trình Xúc tiến thương mại quốc giaMức độ 2Xúc tiến thương mại Cục Xúc tiến thương mại
8 Xác nhận đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn từ 02 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên hoặc theo hình thức quy định tại Điều 17 Nghị định số 37/2006/NĐ-CPMức độ 4Xúc tiến thương mại Cục Xúc tiến thương mại
9 Xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn từ 02 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên hoặc theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 37/2006/NĐ-CPMức độ 4Xúc tiến thương mại Cục Xúc tiến thương mại
10 Xác nhận đăng ký tổ chức Hội chợ/triển lãm thương mại ở nước ngoàiMức độ 4Xúc tiến thương mại Cục Xúc tiến thương mại
11 Xác nhận thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức Hội chợ/ Triển lãm thương mại ở nước ngoàiMức độ 4Xúc tiến thương mại Cục Xúc tiến thương mại