Đăng nhập Đăng ký

Hỗ trợ khai báo trực tuyến: 024 2220 5395

 
1
#Tên dịch vụ côngMức độLĩnh vựcĐơn vịTruy cập
1 Cấp Giấy xác nhận ưu đãi dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triểnMức độ 2Công nghiệp nặng Cục Công nghiệp