Đăng nhập Đăng ký

Hotline: 04 2220 5395

#Tên dịch vụ côngMức độLĩnh vựcĐơn vịTruy cập
1 Cấp bản xác nhận đăng ký năng lực sản xuất, nhu cầu và mục tiêu sử dụng thép làm nguyên liệu để sản xuấtMức độ 3Công nghiệp nặng Vụ Công nghiệp nặng
2 Cấp giấy phép xác nhận ưu đãi dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triểnMức độ 3Công nghiệp nặng Vụ Công nghiệp nặng
3 Tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở Dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ khoáng sản rắn nhóm AMức độ 3Công nghiệp nặng Vụ Công nghiệp nặng