Đăng nhập Đăng ký

Hotline: 024 2220 5395

#Tên dịch vụ côngMức độLĩnh vựcĐơn vịTruy cập
1 Đăng ký nhượng quyền thương mại từ nước ngoài vào Việt NamMức độ 3Nhượng quyền thương mại Vụ thị trường trong nước
2 Thông báo thay đổi đăng ký Nhượng quyền thương mại từ nước ngoài vào Việt NamMức độ 3Nhượng quyền thương mại Vụ thị trường trong nước