Đăng nhập Đăng ký

Hotline: 04 2220 5395

#Tên dịch vụ côngMức độLĩnh vựcĐơn vịTruy cập
1 Cấp Quyết định miễn giảm kiểm tra chất lượng thép theo lô hàng hóaMức độ 3Khoa học công nghệ Vụ Khoa học Công nghệ
2 Quyết định chỉ định phòng thử nghiệm chất lượng thépMức độ 3Khoa học công nghệ Vụ Khoa học Công nghệ