Đăng nhập Đăng ký

Hotline: 04 2220 5395

#Tên dịch vụ côngMức độLĩnh vựcĐơn vịTruy cập
1 Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểuMức độ 3Công nghiệp địa phương Cục Công nghiệp địa phương