Đăng nhập Đăng ký

Hỗ trợ khai báo trực tuyến: 024 2220 5395

 
2
#Tên dịch vụ côngMức độLĩnh vựcĐơn vịTruy cập
1 Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vựcMức độ 2Công nghiệp địa phương Cục Công Thương địa phương
2 Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc giaMức độ 2Công nghiệp địa phương Cục Công Thương địa phương