Đăng nhập Đăng ký

Hotline: 024 2220 5395

#Tên dịch vụ côngMức độLĩnh vựcĐơn vịTruy cập
1 Cấp Giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc láMức độ 3Công nghiệp nhẹ Vụ Công nghiệp nhẹ
2 Cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô từ 3 triệu lít/năm trở lên)Mức độ 3Công nghiệp nhẹ Vụ Công nghiệp nhẹ
3 Cấp Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc láMức độ 3Công nghiệp nhẹ Vụ Công nghiệp nhẹ
4 Chấp thuận đầu tư đổi mới thiết bị, công nghệ, đầu tư sản xuất thuốc lá xuất khẩu, gia công thuốc lá xuất khẩu, di chuyển địa điểm theo quy hoạch; đầu tư chế biến nguyên liệu thuốc lá.Mức độ 3Công nghiệp nhẹ Vụ Công nghiệp nhẹ
5 Chấp thuận nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá để chế biến nguyên liệu thuốc lá xuất khẩu hoặc gia công chế biến nguyên liệu thuốc lá xuất khẩu.Mức độ 3Công nghiệp nhẹ Vụ Công nghiệp nhẹ
6 Chấp thuận nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá, giấy cuốn điếu thuốc lá để sản xuất sản phẩm thuốc lá xuất khẩu hoặc gia công xuất khẩu sản phẩm thuốc lá.Mức độ 3Công nghiệp nhẹ Vụ Công nghiệp nhẹ
7 Nhập khẩu máy móc, thiết bị chuyên ngành thuốc láMức độ 3Công nghiệp nhẹ Vụ Công nghiệp nhẹ
8 Nhập khẩu thuốc lá nhằm mục đích phi thương mạiMức độ 3Công nghiệp nhẹ Vụ Công nghiệp nhẹ
9 Thông báo chỉ tiêu nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá, giấy cuốn điếu thuốc láMức độ 3Công nghiệp nhẹ Vụ Công nghiệp nhẹ