Đăng nhập Đăng ký

Hotline: 024 2220 5395

#Tên dịch vụ côngMức độLĩnh vựcĐơn vịTruy cập
1 Cấp Giấy phép kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong ngành công nghiệpMức độ 3Hóa chất Cục Hóa chất
2 Cấp Giấy phép kinh doanh Tiền chất thuốc nổMức độ 3Hóa chất Cục Hóa chất
3 Cấp Giấy phép sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong ngành công nghiệpMức độ 3Hóa chất Cục Hóa chất
4 Cấp Giấy phép sản xuất hóa chất Bảng 1Mức độ 3Hóa chất Cục Hóa chất
5 Cấp Giấy phép sản xuất hóa chất Bảng 2, hóa chất Bảng 3Mức độ 3Hóa chất Cục Hóa chất
6 Cấp Giấy phép sản xuất hóa chất DOC, DOC-PSFMức độ 3Hóa chất Cục Hóa chất
7 Cấp Giấy phép sản xuất hóa chất thuộc Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong ngành công nghiệpMức độ 3Hóa chất Cục Hóa chất
8 Cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất Bảng 1Mức độ 4Hóa chất Cục Hóa chất
9 Cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất Bảng 2, hóa chất Bảng 3Mức độ 4Hóa chất Cục Hóa chất
10 Cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệpMức độ 4Hóa chất Cục Hóa chất
11 Cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu Tiền chất thuốc nổMức độ 4Hóa chất Cục Hóa chất
12 Cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu Vật liệu nổ công nghiệpMức độ 4Hóa chất Cục Hóa chất
13 Khai báo hóa chấtMức độ 4Hóa chất Cục Hóa chất
14 Thẩm định, phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trong lĩnh vực công nghiệpMức độ 3Hóa chất Cục Hóa chất