35
#Tên dịch vụ côngMức độLĩnh vựcĐơn vịTruy cập
1 Cấp Giấy phép kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong ngành công nghiệpMức độ 3Hóa chất Cục Hóa chất
2 Cấp Giấy phép kinh doanh Tiền chất thuốc nổMức độ 3Hóa chất Cục Hóa chất
3 Cấp Giấy phép sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong ngành công nghiệpMức độ 3Hóa chất Cục Hóa chất
4 Cấp Giấy phép sản xuất hóa chất Bảng 1Mức độ 3Hóa chất Cục Hóa chất
5 Cấp Giấy phép sản xuất hóa chất Bảng 2, hóa chất Bảng 3Mức độ 3Hóa chất Cục Hóa chất
6 Cấp Giấy phép sản xuất hóa chất DOC, DOC-PSFMức độ 3Hóa chất Cục Hóa chất
7 Cấp Giấy phép sản xuất hóa chất thuộc Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong ngành công nghiệpMức độ 3Hóa chất Cục Hóa chất
8 Cấp giấy phép sản xuất phân bón vô cơMức độ 2Hóa chất Cục Hóa chất
9 Cấp giấy phép sản xuất phân bón vô cơ đồng thời sản xuất phân bón hữu cơ và phân bón khác Mức độ 2Hóa chất Cục Hóa chất
10 Cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất Bảng 1Mức độ 3Hóa chất Cục Hóa chất
11 Cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệpMức độ 4Hóa chất Cục Hóa chất
12 Cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu Tiền chất thuốc nổMức độ 4Hóa chất Cục Hóa chất
13 Cấp Giấy phép xuất khẩu,nhập khẩu hóa chất Bảng 2, hóa chất Bảng 3Mức độ 3Hóa chất Cục Hóa chất
14 Cấp lại Giấy phép kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong ngành công nghiệpMức độ 3Hóa chất Cục Hóa chất
15 Cấp lại Giấy phép kinh doanh Tiền chất thuốc nổMức độ 3Hóa chất Cục Hóa chất
16 Cấp lại Giấy phép sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong ngành công nghiệpMức độ 3Hóa chất Cục Hóa chất
17 Cấp lại Giấy phép sản xuất hóa chất Bảng 1Mức độ 3Hóa chất Cục Hóa chất
18 Cấp lại Giấy phép sản xuất hóa chất Bảng 2, hóa chất Bảng 3Mức độ 3Hóa chất Cục Hóa chất
19 Cấp lại Giấy phép sản xuất hóa chất DOC, DOC-PSFMức độ 3Hóa chất Cục Hóa chất
20 Cấp lại Giấy phép sản xuất hóa chất thuộc Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong ngành công nghiệpMức độ 3Hóa chất Cục Hóa chất
 

Cổng dịch vụ công Bộ Công Thương

54 Hai Bà Trưng - 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (024) 2220 5395 - Email:hotro@moit.gov.vn


© Bản quyền thuộc về Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số