Đăng nhập Đăng ký

Hotline: 04 2220 5395

#Tên dịch vụ côngMức độLĩnh vựcĐơn vịTruy cập
1 Cấp Quyết định miễn giảm kiểm tra chất lượng thép theo lô hàng hóaMức độ 3Khoa học công nghệ Vụ Khoa học Công nghệ
2 Đăng ký bổ sung sản phẩm Vật liệu nổ công nghiệp mới để đưa vào Danh mục Vật liệu nổ công nghiệpMức độ 3Vật liệu nổ công nghiệp Vụ Khoa học Công nghệ
3 Quyết định chỉ định phòng thử nghiệm chất lượng thépMức độ 3Khoa học công nghệ Vụ Khoa học Công nghệ