Đăng nhập Đăng ký

Hỗ trợ khai báo trực tuyến: 024 2220 5395

 
14
#Tên dịch vụ côngMức độLĩnh vựcĐơn vịTruy cập
1 Cấp Giấy phép hoạt động bán buôn, bán lẻ điệnMức độ 3Điện Cục Điều tiết điện lực
2 Cấp Giấy phép hoạt động phát điệnMức độ 3Điện Cục Điều tiết điện lực
3 Cấp Giấy phép hoạt động truyền tải, phân phối điệnMức độ 3Điện Cục Điều tiết điện lực
4 Cấp giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện lực Mức độ 3Điện Cục Điều tiết điện lực
5 Cấp Giấy phép hoạt động xuất nhập khẩu điệnMức độ 3Điện Cục Điều tiết điện lực
6 Cấp sửa đổi Giấy phép hoạt động phát điệnMức độ 3Điện Cục Điều tiết điện lực
7 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động bán buôn, bán lẻ điệnMức độ 3Điện Cục Điều tiết điện lực
8 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động truyền tải, phân phối điệnMức độ 3Điện Cục Điều tiết điện lực
9 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện lực thuộc thẩm quyền cấp của Bộ Công ThươngMức độ 3Điện Cục Điều tiết điện lực
10 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động xuất nhập khẩu điệnMức độ 3Điện Cục Điều tiết điện lực
11 Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Cục Điều tiết điện lựcMức độ 3Điện Cục Điều tiết điện lực
12 Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Cục Điều tiết điện lực trường hợp thẻ bị mất hoặc bị hỏng thẻMức độ 3Điện Cục Điều tiết điện lực
13 Đăng ký tham gia thị trường điệnMức độ 4Điện Cục Điều tiết điện lực
14 Phê duyệt chủ trương mua bán điện với nước ngoài Mức độ 3Điện Cục Điều tiết điện lực