Đăng nhập Đăng ký

Hỗ trợ khai báo trực tuyến: 024 2220 5395

 
8
#Tên dịch vụ côngMức độLĩnh vựcĐơn vịTruy cập
1 Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) không ưu đãi Mẫu AMức độ 3Xuất nhập khẩu Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - VCCI
2 Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) không ưu đãi Mẫu BMức độ 3Xuất nhập khẩu Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - VCCI
3 Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) không ưu đãi Mẫu DA59 (cho hàng hóa xuất khẩu đi Nam Phi)Mức độ 3Xuất nhập khẩu Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - VCCI
4 Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) không ưu đãi Mẫu ICO (cho hàng cà phê xuất khẩu)Mức độ 3Xuất nhập khẩu Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - VCCI
5 Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) không ưu đãi Mẫu PêruMức độ 3Xuất nhập khẩu Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - VCCI
6 Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) không ưu đãi Mẫu Thổ Nhĩ Kỳ (cho hàng hóa xuất khẩu đi Thổ Nhĩ Kỳ)Mức độ 3Xuất nhập khẩu Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - VCCI
7 Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) không ưu đãi Mẫu VenezuelaMức độ 3Xuất nhập khẩu Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - VCCI
8 Cấp giấy xác nhận hàng hoá được gia công, xuất khẩu tại Việt NamMức độ 3Xuất nhập khẩu Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - VCCI