Đăng nhập Đăng ký

Hỗ trợ khai báo trực tuyến: 024 2220 5395

 
10
#Tên dịch vụ côngMức độLĩnh vựcĐơn vịTruy cập
1 Cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt NamMức độ 2Thương mại quốc tế Vụ Kế hoạch
2 Cấp lại Giấy phép thành lập Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt NamMức độ 2Thương mại quốc tế Vụ Kế hoạch
3 Chấm dứt hoạt động Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt NamMức độ 2Thương mại quốc tế Vụ Kế hoạch
4 Đăng ký danh mục hàng nhập khẩu cho công trình, hàng nhập khẩu và tạm nhập – tái xuất của nhà thầu nước ngoài phục vụ thi công xây dựngMức độ 4Dịch vụ thương mại Vụ Kế hoạch
5 Điều chỉnh danh mục hàng nhập khẩu cho công trình, hàng nhập khẩu và tạm nhập – tái xuất của nhà thầu nước ngoài phục vụ thi công xây dựngMức độ 4Dịch vụ thương mại Vụ Kế hoạch
6 Điều chỉnh Giấy phép thành lập Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt NamMức độ 2Thương mại quốc tế Vụ Kế hoạch
7 Gia hạn Giấy phép thành lập Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt NamMức độ 2Thương mại quốc tế Vụ Kế hoạch
8 Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LNG có dung tích kho từ 5.000m3 trở lênMức độ 2Dầu khí Vụ Kế hoạch
9 Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LPG có dung tích kho từ 5.000m3 trở lênMức độ 2Dầu khí Vụ Kế hoạch
10 Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu có dung tích kho từ 5.000m3 trở lênMức độ 2Dầu khí Vụ Kế hoạch