17
#Tên dịch vụ côngMức độLĩnh vựcĐơn vịTruy cập
1 Cấp Giấy xác nhận ưu đãi dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triểnMức độ 2Công nghiệp nặng Cục Công nghiệp
2 Cấp Giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc láMức độ 3Công nghiệp tiêu dùng Cục Công nghiệp
3 Cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô từ 3 triệu lít/năm trở lên)Mức độ 3Công nghiệp tiêu dùng Cục Công nghiệp
4 Cấp Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc láMức độ 3Công nghiệp tiêu dùng Cục Công nghiệp
5 Cấp lại Giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc láMức độ 3Công nghiệp tiêu dùng Cục Công nghiệp
6 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô từ 3 triệu lít/năm trở lên)Mức độ 3Công nghiệp tiêu dùng Cục Công nghiệp
7 Cấp lại Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc láMức độ 3Công nghiệp tiêu dùng Cục Công nghiệp
8 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc láMức độ 3Công nghiệp tiêu dùng Cục Công nghiệp
9 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô từ 3 triệu lít/năm trở lên)Mức độ 3Công nghiệp tiêu dùng Cục Công nghiệp
10 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc láMức độ 3Công nghiệp tiêu dùng Cục Công nghiệp
11 Chấp thuận đầu tư đổi mới thiết bị, công nghệ, đầu tư sản xuất thuốc lá xuất khẩu, gia công thuốc lá xuất khẩu, di chuyển địa điểm theo quy hoạch; đầu tư chế biến nguyên liệu thuốc láMức độ 3Công nghiệp tiêu dùng Cục Công nghiệp
12 Chấp thuận nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá để chế biến nguyên liệu thuốc lá xuất khẩu hoặc gia công chế biến nguyên liệu thuốc lá xuất khẩuMức độ 3Công nghiệp tiêu dùng Cục Công nghiệp
13 Chấp thuận nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá, giấy cuốn điếu thuốc lá để sản xuất sản phẩm thuốc lá xuất khẩu hoặc gia công xuất khẩu sản phẩm thuốc láMức độ 3Công nghiệp tiêu dùng Cục Công nghiệp
14 Nhập khẩu máy móc, thiết bị chuyên ngành thuốc láMức độ 3Công nghiệp tiêu dùng Cục Công nghiệp
15 Nhập khẩu thuốc lá nhằm mục đích phi thương mạiMức độ 3Công nghiệp tiêu dùng Cục Công nghiệp
16 Thông báo chỉ tiêu nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá, giấy cuốn điếu thuốc láMức độ 3Công nghiệp tiêu dùng Cục Công nghiệp
17 Cấp xác nhận kê khai nhập khẩu thépMức độ 2Thép nhập khẩu Cục Công nghiệp
 

Cổng dịch vụ công Bộ Công Thương

54 Hai Bà Trưng - 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (024) 2220 5395 - Email:hotro@moit.gov.vn


© Bản quyền thuộc về Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số