Đăng nhập Đăng ký

Hotline: 024 2220 5395

#Tên dịch vụ côngMức độLĩnh vựcĐơn vịTruy cập
1 Cấp chứng chỉ Đào tạo viênMức độ 3Quản lý cạnh tranh Cục Quản lý cạnh tranh
2 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấpMức độ 3Quản lý cạnh tranh Cục Quản lý cạnh tranh
3 Đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung do Bộ Công Thương thực hiệnMức độ 4Quản lý cạnh tranh Cục Quản lý cạnh tranh
4 Thông báo tập trung kinh tếMức độ 3Quản lý cạnh tranh Cục Quản lý cạnh tranh