Đăng nhập Đăng ký

Hỗ trợ khai báo trực tuyến: 024 2220 5395

 
37
#Tên dịch vụ côngMức độLĩnh vựcĐơn vịTruy cập
1 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm do Bộ Công Thương thực hiệnMức độ 4An toàn thực phẩm Vụ Khoa học Công nghệ
2 Cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với sản phẩm, hàng hoá xuất khẩu và nhập khẩu thuộc quyền quản lý của Bộ Công ThươngMức độ 4Xuất nhập khẩu Cục Xuất nhập khẩu
3 Cấp Giấy chứng nhận quy trình Kimberly đối với kim cương thôMức độ 4Xuất nhập khẩu Cục Xuất nhập khẩu
4 Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) ưu đãi Mẫu DMức độ 4Xuất nhập khẩu Cục Xuất nhập khẩu
5 Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) ưu đãi Mẫu VCMức độ 4Xuất nhập khẩu Cục Xuất nhập khẩu
6 Cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệpMức độ 4Hóa chất Cục Hóa chất
7 Cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu Tiền chất thuốc nổMức độ 4Hóa chất Cục Hóa chất
8 Cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu Vật liệu nổ công nghiệpMức độ 4Vật liệu nổ công nghiệp Cục Hóa chất
9 Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầuMức độ 4Lưu thông hàng hóa trong nước Vụ thị trường trong nước
10 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm do Bộ Công Thương thực hiện.Mức độ 4An toàn thực phẩm Vụ Khoa học Công nghệ
11 Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầuMức độ 4Lưu thông hàng hóa trong nước Vụ thị trường trong nước
12 Cấp lại giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với sản phẩm, hàng hoá xuất khẩu và nhập khẩu thuộc quyền quản lý của Bộ Công ThươngMức độ 4Xuất nhập khẩu Cục Xuất nhập khẩu
13 Cấp phép nhập khẩu các chất làm suy giảm tầng ô-dônMức độ 4Xuất nhập khẩu Cục Xuất nhập khẩu
14 Cấp phép nhập khẩu tự động xe mô tô phân khối lớnMức độ 4Xuất nhập khẩu Cục Xuất nhập khẩu
15 Cấp phép tạm nhập-tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dônMức độ 4Xuất nhập khẩu Cục Xuất nhập khẩu
16 Cấp sửa đổi bổ sung đăng ký hoạt động đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tửMức độ 4Thương mại điện tử Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số
17 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầuMức độ 4Lưu thông hàng hóa trong nước Vụ thị trường trong nước
18 Cấp sửa đổi, bổ sung thông tin đã đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tửMức độ 4Thương mại điện tử Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số
19 Cấp sửa đổi, bổ sung thông tin đăng ký ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tửMức độ 4Thương mại điện tử Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số
20 Cấp Văn bản chấp thuận cho thương nhân sản xuất, xuất khẩu mặt hàng mới hoặc thay đổi mặt hàng sản xuất, xuất khẩu đăng ký tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong ASEANMức độ 4Xuất nhập khẩu Cục Xuất nhập khẩu