36
#Tên dịch vụ côngMức độLĩnh vựcĐơn vịTruy cập
1 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm do Bộ Công Thương thực hiệnMức độ 4An toàn thực phẩm Vụ Khoa học Công nghệ
2 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm do Bộ Công Thương thực hiện.Mức độ 4An toàn thực phẩm Vụ Khoa học Công nghệ
3 Cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệpMức độ 4Hóa chất Cục Hóa chất
4 Cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu Tiền chất thuốc nổMức độ 4Hóa chất Cục Hóa chất
5 Gia hạn Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệpMức độ 4Hóa chất Cục Hóa chất
6 Xác nhận khai báo hóa chất nhập khẩuMức độ 4Hóa chất Cục Hóa chất
7 Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầuMức độ 4Lưu thông hàng hóa trong nước Vụ thị trường trong nước
8 Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầuMức độ 4Lưu thông hàng hóa trong nước Vụ thị trường trong nước
9 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầuMức độ 4Lưu thông hàng hóa trong nước Vụ thị trường trong nước
10 Đăng ký dán nhãn năng lượngMức độ 4Năng lượng Vụ Tiết kiệm năng lượng
11 Đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung do Bộ Công Thương thực hiệnMức độ 4Quản lý cạnh tranh Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng
12 Cấp sửa đổi bổ sung đăng ký hoạt động đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tửMức độ 4Thương mại điện tử Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số
13 Cấp sửa đổi, bổ sung thông tin đã đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tửMức độ 4Thương mại điện tử Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số
14 Cấp sửa đổi, bổ sung thông tin đăng ký ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tửMức độ 4Thương mại điện tử Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số
15 Đăng ký hoạt động đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tửMức độ 4Thương mại điện tử Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số
16 Đăng ký lại website cung cấp dịch vụ thương mại điện tửMức độ 4Thương mại điện tử Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số
17 Đăng ký ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tửMức độ 4Thương mại điện tử Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số
18 Đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tửMức độ 4Thương mại điện tử Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số
19 Thay đổi, chấm dứt thông tin đã thông báo website thương mại điện tử bán hàngMức độ 4Thương mại điện tử Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số
20 Thông báo ứng dụng bán hàngMức độ 4Thương mại điện tử Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số
 

Cổng dịch vụ công Bộ Công Thương

54 Hai Bà Trưng - 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (024) 2220 5395 - Email:hotro@moit.gov.vn


© Bản quyền thuộc về Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số