Đăng nhập Đăng ký

Hỗ trợ khai báo trực tuyến: 024 2220 5395

 
24
#Tên dịch vụ côngMức độLĩnh vựcĐơn vịTruy cập
1 Cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với sản phẩm, hàng hoá xuất khẩu và nhập khẩu thuộc quyền quản lý của Bộ Công ThươngMức độ 4Xuất nhập khẩu Cục Xuất nhập khẩu
2 Cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệpMức độ 4Hóa chất Cục Hóa chất
3 Cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu Tiền chất thuốc nổMức độ 4Hóa chất Cục Hóa chất
4 Cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu Vật liệu nổ công nghiệpMức độ 4Vật liệu nổ công nghiệp Cục Hóa chất
5 Cấp lại giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với sản phẩm, hàng hoá xuất khẩu và nhập khẩu thuộc quyền quản lý của Bộ Công ThươngMức độ 4Xuất nhập khẩu Cục Xuất nhập khẩu
6 Cấp phép nhập khẩu các chất làm suy giảm tầng ô-dônMức độ 4Xuất nhập khẩu Cục Xuất nhập khẩu
7 Cấp phép nhập khẩu tự động xe mô tô phân khối lớnMức độ 4Xuất nhập khẩu Cục Xuất nhập khẩu
8 Cấp phép tạm nhập-tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dônMức độ 4Xuất nhập khẩu Cục Xuất nhập khẩu
9 Cấp sửa đổi bổ sung đăng ký hoạt động đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tửMức độ 4Thương mại điện tử Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số
10 Cấp sửa đổi, bổ sung thông tin đã đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tửMức độ 4Thương mại điện tử Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số
11 Cấp sửa đổi, bổ sung thông tin đăng ký ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tửMức độ 4Thương mại điện tử Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số
12 Đăng ký dán nhãn năng lượngMức độ 4Năng lượng Vụ Tiết kiệm năng lượng
13 Đăng ký danh mục hàng nhập khẩu cho công trình, hàng nhập khẩu và tạm nhập – tái xuất của nhà thầu nước ngoài phục vụ thi công xây dựngMức độ 4Dịch vụ thương mại Vụ Kế hoạch
14 Đăng ký hoạt động đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tửMức độ 4Thương mại điện tử Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số
15 Đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung do Bộ Công Thương thực hiệnMức độ 4Quản lý cạnh tranh Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng
16 Đăng ký lại website cung cấp dịch vụ thương mại điện tửMức độ 4Thương mại điện tử Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số
17 Đăng ký ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tửMức độ 4Thương mại điện tử Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số
18 Đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tửMức độ 4Thương mại điện tử Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số
19 Điều chỉnh danh mục hàng nhập khẩu cho công trình, hàng nhập khẩu và tạm nhập – tái xuất của nhà thầu nước ngoài phục vụ thi công xây dựngMức độ 4Dịch vụ thương mại Vụ Kế hoạch
20 Gia hạn Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệpMức độ 4Hóa chất Cục Hóa chất