Đăng nhập Đăng ký

Hotline: 04 2220 5395

#Tên dịch vụ côngMức độLĩnh vựcĐơn vịTruy cập
1 Cấp bản xác nhận đăng ký năng lực sản xuất, nhu cầu và mục tiêu sử dụng thép làm nguyên liệu để sản xuấtMức độ 3Công nghiệp nặng Vụ Công nghiệp nặng
2 Cấp chứng chỉ Đào tạo viênMức độ 3Quản lý cạnh tranh Cục Quản lý cạnh tranh
3 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấpMức độ 3Quản lý cạnh tranh Cục Quản lý cạnh tranh
4 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm do Bộ Công Thương thực hiệnMức độ 3An toàn thực phẩm Vụ thị trường trong nước
5 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất tiền chất thuốc nổMức độ 3Vật liệu nổ công nghiệp Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp
6 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất Vật liệu nổ công nghiệpMức độ 3Vật liệu nổ công nghiệp Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp
7 Cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm, hàng hoá xuất khẩu và nhập khẩu thuộc quyền quản lý của Bộ Công ThươngMức độ 3Xuất nhập khẩu Cục Xuất nhập khẩu
8 Cấp Giấy chứng nhận quy trình Kimberly đối với kim cương thôMức độ 3Xuất nhập khẩu Cục Xuất nhập khẩu
9 Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểuMức độ 3Công nghiệp địa phương Cục Công nghiệp địa phương
10 Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) ưu đãiMức độ 3Xuất nhập khẩu Cục Xuất nhập khẩu
11 Cấp Giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc láMức độ 3Công nghiệp nhẹ Vụ Công nghiệp nhẹ
12 Cấp Giấy phép dịch vụ nổ mìnMức độ 3Vật liệu nổ công nghiệp Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp
13 Cấp Giấy phép kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong ngành công nghiệpMức độ 3Hóa chất Cục Hóa chất
14 Cấp Giấy phép kinh doanh phân phối sản phẩm rượuMức độ 3Lưu thông hàng hóa trong nước Vụ thị trường trong nước
15 Cấp Giấy phép kinh doanh Tiền chất thuốc nổMức độ 3Hóa chất Cục Hóa chất
16 Cấp Giấy phép kinh doanh Vật liệu nổ công nghiệpMức độ 3Vật liệu nổ công nghiệp Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp
17 Cấp giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầuMức độ 3Xuất nhập khẩu Vụ thị trường trong nước
18 Cấp Giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số sản phẩm thépMức độ 3Xuất nhập khẩu Cục Xuất nhập khẩu
19 Cấp Giấy phép phân phối sản phẩm thuốc láMức độ 3Lưu thông hàng hóa trong nước Vụ thị trường trong nước
20 Cấp Giấy phép sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong ngành công nghiệpMức độ 3Hóa chất Cục Hóa chất