Đăng nhập Đăng ký

Hỗ trợ khai báo trực tuyến: 024 2220 5395

 
117
#Tên dịch vụ côngMức độLĩnh vựcĐơn vịTruy cập
1 Cấp chứng chỉ Đào tạo viênMức độ 3Quản lý cạnh tranh Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng
2 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất tiền chất thuốc nổMức độ 3Vật liệu nổ công nghiệp Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp
3 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất Vật liệu nổ công nghiệpMức độ 3Vật liệu nổ công nghiệp Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp
4 Cấp điều chỉnh Giấy phép dịch vụ nổ mìnMức độ 3Vật liệu nổ công nghiệp Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp
5 Cấp điều chỉnh Giấy phép kinh doanh Vật liệu nổ công nghiệpMức độ 3Vật liệu nổ công nghiệp Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp
6 Cấp điều chỉnh Giấy phép sử dụng Vật liệu nổ công nghiệpMức độ 3Vật liệu nổ công nghiệp Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp
7 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấpMức độ 3Quản lý cạnh tranh Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng
8 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm do Bộ Công Thương thực hiệnMức độ 3An toàn thực phẩm Vụ thị trường trong nước
9 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất tiền chất thuốc nổMức độ 3Vật liệu nổ công nghiệp Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp
10 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất Vật liệu nổ công nghiệpMức độ 3Vật liệu nổ công nghiệp Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp
11 Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) không ưu đãi Mẫu AMức độ 3Xuất nhập khẩu Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - VCCI
12 Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) không ưu đãi Mẫu BMức độ 3Xuất nhập khẩu Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - VCCI
13 Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) không ưu đãi Mẫu DA59 (cho hàng hóa xuất khẩu đi Nam Phi)Mức độ 3Xuất nhập khẩu Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - VCCI
14 Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) không ưu đãi Mẫu ICO (cho hàng cà phê xuất khẩu)Mức độ 3Xuất nhập khẩu Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - VCCI
15 Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) không ưu đãi Mẫu PêruMức độ 3Xuất nhập khẩu Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - VCCI
16 Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) không ưu đãi Mẫu Thổ Nhĩ Kỳ (cho hàng hóa xuất khẩu đi Thổ Nhĩ Kỳ)Mức độ 3Xuất nhập khẩu Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - VCCI
17 Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) không ưu đãi Mẫu VenezuelaMức độ 3Xuất nhập khẩu Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - VCCI
18 Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) ưu đãi Mẫu A đối với mặt hàng giày dép xuất khẩu sang EUMức độ 3Xuất nhập khẩu Cục Xuất nhập khẩu
19 Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) ưu đãi Mẫu AANZMức độ 3Xuất nhập khẩu Cục Xuất nhập khẩu
20 Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) ưu đãi Mẫu AIMức độ 3Xuất nhập khẩu Cục Xuất nhập khẩu