THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG HỒ SƠ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Năm

Đúng hạn

Giải quyết: Hồ sơ

Đúng hạn: Hồ sơ

Năm

Đúng hạn

Giải quyết: Hồ sơ

Đúng hạn: Hồ sơ

QUÝ I/2019

Đúng hạn

Giải quyết: Hồ sơ

Đúng hạn: Hồ sơ

QUÝ II/2019

Đúng hạn

Giải quyết: Hồ sơ

Đúng hạn: Hồ sơ

QUÝ III/2019

Đúng hạn

Giải quyết: Hồ sơ

Đúng hạn: Hồ sơ

QUÝ IV/2019

Đúng hạn

Giải quyết: Hồ sơ

Đúng hạn: Hồ sơ
 

Cổng dịch vụ công Bộ Công Thương

54 Hai Bà Trưng - 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (024) 2220 5395 - Email:hotro@moit.gov.vn


© Bản quyền thuộc về Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số