Đăng nhập Đăng ký

Hỗ trợ khai báo trực tuyến: 024 2220 5395

THÔNG BÁO

Cổng dịch vụ công trực tuyến

Ngày 23/12/2016, tại trụ sở Bộ Công Thương, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh chủ trì Lễ khai trương Cổng Dịch vụ công trực tuyến Bộ Công Thương tại địa chỉ online.moit.gov.vn và Dịch vụ công mức độ 4 Dán nhãn năng lượng